COMMUNICAPERS in 2000 gestartCommuniCapers helpt organisaties bij het inzichtelijk maken van de échte communicatieproblemen. Vanuit de kracht van de organisatie en de kwaliteit van de mensen komen we samen tot een oplossing.

COMMUNICATIEADVIES ÉN IMPLEMENTATIE
Graag adviseren wij organisaties bij het vertalen van hun ambities naar een praktische communicatiestrategie. Wij hebben ervaring de communicatiestrategie intern effectief te verankeren door directie en management te committeren. Vanzelfsprekend begeleiden en ondersteunen wij de afdeling Communicatie bij de praktische uitwerking. Het proces van het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie is voor ons bijna net zo belangrijk als het eindresultaat.

COMMUNICATIE BIJ VERANDERPROCESSEN
Bij fusies en reorganisaties is zorgvuldige communicatie met in- en externe stakeholders één van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan een geslaagd veranderproces. Voorafgaand – maar ook zeker tijdens een veranderproces – maken wij het gehele proces én het einddoel voor alle betrokkenen inzichtelijk. Stap voor stap. Hierbij schromen wij niet om lastige boodschappen te benoemen en successen met elkaar te vieren.

INTERIM- EN PROJECTMANAGEMENT
Als ervaren manager van communicatieafdelingen is Esther Schaddelee beschikbaar als interim leidinggevende en adviseur van de directie. Ook het management van projecten op het gebied van corporate communicatie is bij haar in professionele handen.

Haar expertise ligt bij het communicatief vertalen van complexe politieke en maatschappelijke vraagstukken. Zij bezit uitstekende netwerkvaardigheden die zij inzet in zowel de strafrechtketen als in haar contacten met het lokaal bestuur en de media. Haar managementstijl is samenbindend, inspirerend, enthousiasmerend en duidelijk. Het laten excelleren van het team staat daarbij voorop.

AANVULLEND
Esther is in te huren als coach/dagvoorzitter/discussieleider/gastspreker over uiteenlopende issues.